“Song of the Butterfly

Geen spelden, geen glas

In Song of the Butterfly creëert Eyal en beschildert met de hand vlinders van gerecycled kersenhout. Hij lijst ze in met hun (wetenschappelijke) namen, maar zonder glas en spelden: ze zijn, als het ware, vrij om te komen en gaan als ze willen.

www.songofthebutterfly.art

“Song of the Butterfly

No pins, no glass

In Song of the Butterfly Eyal creates and paints by hand butterflies from recycled cherry wood. He frames them with their (scientific) names, but without glass and without pins: they’re free, as it were, to come and go as they please.

www.songofthebutterfly.art

Begin

“Vielas de Alfama

Fotografie Myrthe Stel

Een serie over de oude wijk Alfama in Lissabon, Portugal.

“Vielas de Alfamaions”

Photography Myrthe Stel

A series about the old district of Alfama in Lisbon, Portugal.

Begin

“Verwachtingen”

Fotografie Myrthe Stel

Deze beelden zijn een selectie uit een serie die gemaakt is door aan te bellen bij willekeurige bewoners met de vraag of ik een kijkje in hun privé leven mocht nemen.

“Expectations”

Photography Myrthe Stel

These images are from a series that was created by ringing random people’s doors, and asking if I was allowed to take a peek into their lives.

Begin

Every Stranger’s Eyes”

Fotografie Eyal Holtzman

De woorden op deze foto’s hebben op het eerste gezicht niets te maken met de foto’s zelf. Zo worden er twee parallelle verhalen verteld, ver­schillend en onafscheidbaar tegelijk, die elkaar weer bij het eindpunt van het laatste beeld ontmoeten. Hierdoor worden de beelden geweven tot een persoonlijk, symbolisch verhaal van zuivering en zelfbesef.

Deze serie werd geëxposeerd in het Haags Gemeentemuseum, als deel van “De Ruimte 1995”. De teksten zijn gebaseerd op songteksten van Roger Waters.

Every Stranger’s Eyes”

Photography Eyal Holtzman

The text on these photographs has, at first glance, little to do with the pictures themselves; but two stories are being told here, separate and inseparable at the same time, meeting each other in the last image. As a result, the images are woven into a personal, symbolic story of purification and self-awareness.

This series was exhibited in The Hague Municipal Museum, as part of “De Ruimte 1995”. The texts are based on lyrics by Roger Waters.

Begin

Tekeningen

Eyal Holtzman

Een selectie tekeningen, waarvan de oudste uit 1990 is. Verschillende onderwerpen en technieken.

Drawings

Eyal Holtzman

A selection of drawings, of which the oldest dates from 1990. Various topics and techniques.

Pastelkrijt met water, 84×60 cm

Pastel crayon with water, 84×60cm

Pastelkrijt met water

Pastel crayon with water

Pastelkrijt met water

Pastel crayon with water

Pastelkrijt met water

Pastel crayon with water

Rond de Grote Kerk, Den Haag, 1991. Potlood

Rond de Grote Kerk, The Hague, 1991. Pencil

Houtskool

Charcoal

“Mama”. Houtskool

“Mom”. Charcoal

Houtskool

Charcoal

Houtsnede

Woodcut

Uit de serie “Vrienden”. Double-print houtsnede

From the series “Friends”. Double-print woodcut

Uit de serie “Vrienden”. Potlood, inkt en aquarel

From the series “Friends”. Pencil, ink and watercolor

Uit de serie “Vrienden”. Potlood, inkt en aquarel

From the series “Friends”. Pencil, ink and watercolor

Idem (detail)

Ditto (detail)

Uit een onvoltooide stripverhaal, 1990. Potlood, inkt en aquarel

From an unfinished comics story, 1990. Pencil, ink and watercolor

Idem (detail)

Ditto (detail)

Begin

“365+1”

“12 november”

Onze bijdrage aan het kalenderboek “365+1 days” van Stichting Print, waarin 366 Nederlandse grafisch ontwerpers, illustratoren, letterontwerpers en kalligrafen de opdracht kregen één spread te ontwerpen in zwart-wit voor de aangewezen datum.

Het ontwerp is gemaakt met ons lettertype Kristal Open Caps, samen met een nieuw letterontwerp dat momenteel in ontwikkeling is.

“365+1”

“12 November”

Our contribution to the calendar book “365+1 days” by Stichting Print, in which 366 Dutch graphic designers, illustrators, type designers and calligraphers were invited to design a spread in black-and-white for one designated date.

The design features our typeface Kristal Open Caps, together with a new type design currently in development.

Stichting Print: 365+1 kalenderboek Stichting Print: 365+1 kalenderboek Stichting Print: 365+1 kalenderboek Begin

“Shoot for the Stars

Webanimatie als nieuwjaarswens

In 2016 hebben we deze half-interactieve webanimatie voor onze vrienden en relaties ontworpen en gebouwd.

www.eyalmyrthe.nl/2016

“Shoot for the Stars”

Web animation as a new year’s wish

We designed and built this semi-interactive web animation in 2016 for our friends and clients.

www.eyalmyrthe.nl/2016

Begin

“Treasure Everywhere”

Schoonheid is overal en in alles te vinden: je hoeft alleen maar goed te kijken. In China zijn we ooit begonnen aan een serie abstracte beelden te werken, en die blijven we op de meest onver­wachte plekken vinden. Ze lijken soms geschilderd maar zijn allemaal gefotografeerd (en niet bewerkt); sommige lijken gigantisch groot of van heel ver weg maar zijn in feite allemaal marcro close-ups.

Hiernaast is een kleine selectie. Het is mogelijk een vergroting te bestellen; neem contact met ons op voor details.

“Treasure Everywhere”

Beauty can be found everywhere and in everything: all you need to do is look closely. In China we once began working on a series of abstract images, which we keep finding in the most unexpected places. They may sometimes look painted but are all photo­graphed; some may look huge or far away but they are all in fact macro close-ups.

Here is a small selection. Ordering an enlargement is possible; contact us for details.

Begin