Voor mobiele apparaten hebben we een beknopte selectie van ons werk ge­maakt. Bekijk de volledige portfolio op een groter scherm.

On mobile devices we present a small selection of our work. You can view the full portfolio on a larger screen.

Gemeente Den Haag: “Haagse Nieuwe

Boekontwerp Meerjaren­beleids­plan Kunst & Cultuur 2013 - 2016

In 2013 kregen we de opdracht om het boekontwerp te maken van het vierjarig gemeentelijk Kunst- en Cultuur beleids­plan.

municipality of The Hague: “Haagse Nieuwe”

Book design of the municipal Arts & Culture Policy Plan for 2013 - 2016

In 2013 we were commissioned to do the design of The Hague’s municipal four-year Arts and Culture Policy Plan.

Koninklÿke Schouwburg

‘Haagse’ dichters in de Koninklijke Schouwburg

13 bekende dichters werden uitgenodigd een gedicht voor – en over – de Koninklijke Schouwburg te schrijven. Wij hebben de gedichten­bundel vorm­gegeven en een ontwerp gemaakt voor op de muren van de openbare ruimtes binnen de schouwburg.

Royal Theater

‘The Hague’ poets in the Royal Theater

13 well-known Dutch poets were invited to write a poem for – and about – the Royal Theater. We designed the book and made a design for the poems on the walls of the public areas inside the theater itself.

Festival Het Circus

Grafische vormgeving en visuele communicatie

Het Circus is een sociaal, duurzaam festival in Den Haag, georganiseerd voor en door wijkbewoners. In 2017 hebben wij de visuele communicatie vorm­gegeven.

Het festival vond plaats op drie locaties met ieder een eigen visueel thema. De spontane, hand-made uitstraling van de vorm­geving vat samen waar Het Circus voor staat.

Festival Het Circus

Graphic design and visual communication

Het Circus is a sustainability-aware, social festival in The Hague, organized for and by local residents. We designed the visual communication in 2017.

The festival took place in three locations, each with its own visual theme. The spon­taneous, hand-made look of the design illustrates what Het Circus stands for.

Logo’s en monogrammen

Ontwerpen voor verschillende projecten

Hieronder is een kleine selectie logo’s, die we ontworpen hebben voor verschillende projecten.

Logos and monograms

Designs for different projects

Below is a small selection of logos we designed for various projects.

Boekomslagen

Boeken, reeksen en tijdschriften

Een kleine selectie ontwerpen die we voor verschillende uitgeverijen hebben gemaakt.

Book covers

Books, series and magazines

A small selection of designs we did for various publishers.

Jumbo Supermarkten

Logo & eigen lettertype

In 2017 hebben we een nieuw logo en een custom lettertype ontworpen voor Jumbo Supermarkten. Het logo staat op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel en wordt o.a. toegepast in het logo van Team LottoNL–Jumbo. Het lettertype werd gebruikt in de winkels en in verschillende reclamecampagnes.

Jumbo Supermarkets

Logo & custom typeface design

In 2017 we created a new logo and a custom typeface for Dutch supermarket chain Jumbo. The logo is mounted on Jumbo headquarters in Veghel, on Jumbo lorries and applied in the logo of Team LottoNL-Jumbo. The typeface was used in stores and in various advertising campaigns.

“Je ziet ze vliegen”

Boekontwerp

Een uitgave over weidevogels, gericht op het mbo-richting Dierverzorging voor het AOC Friesland.

“Je ziet ze vliegen”

Book design

A publication about grassland birds for the Animal Care vocational education students of AOC Friesland.

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” verslag

Dit zijn onze ontwerpen voor het HiiL-verslag “The Needs of the Malians for Justice”. HiiL (Het Haagse Instituut voor Innovatie van het Recht) richt zich op het verbeteren van regelgeving en conflictoplossingen wereldwijd.

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” report

These are our designs for the HiiL-report “The Needs of the Malians for Justice”. HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) aims at improving rulemaking and conflict resolution processes worldwide.

Maralte

Ontwerpen voor boekenseries en tijdschriften

Voor Maralte hebben we o.a. het inter­nationale wetenschap­pelijke tijdschrift “Global Health Perspectives” ontworpen, en een boekenreeks over Environmental Engineering. De ontwerpen zijn opvallend voor wetenschappelijke publicaties, en tege­lijkertijd behouden ze de funtie en doel waartoe ze dienen.

Maralte

Designs for book series and magazines

For Maralte we designed, inter alia, the international scientific journal “Global Health Perspectives”, and a book series about Environmental Engineering. The designs are distinct among scientific pub­lications and at the same time retain the functionality and purpose which they serve.

“Dürr-I Meknun: De Verborgen Parel”

Boekontwerp van de 15e-eeuwse Osmaanse kosmografie

De 15e-eeuwse kosmografie Dürr-i Meknûn (“De Verborgen Parel”), door de derwisj Ahmed Bican Yazıcıoğlu, wordt beschouwd als van eminent belang voor het onderzoek naar cultuur en taal in de vroeg-Osmaanse tijd. Dit boekontwerp hebben we gemaakt in opdracht van de Nederlandse turkoloog Laban Kaptein.

Dit boek is opgenomen o.a. in de collecties van de universiteits­bibliotheken van Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Staatsbibliothek zu Berlin; Bibliothèque Nationale Paris; en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

“Dürr-I Meknun: The Hidden Pearl”

Book design of the 15th-century Ottoman cosmography

This is the first critical edition of the 15th-century cosmography Dürr-i Meknûn (“The Hidden Pearl”), by the dervish Ahmed Bican Yazıcıoğlu. It is considered of paramount importance for the study of culture and language in the early Ottoman period. We made this book design for Dutch Turkologist Laban Kaptein.

This book is included in the collections of the university libraries of Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Berlin State Library; Bibliothèque Nationale Paris; and the Royal Library in The Hague.