Voor mobiele apparaten hebben we een beknopte selectie van ons werk ge­maakt. Bekijk de volledige portfolio op een groter scherm.

On mobile devices we present a small selection of our work. You can view the full portfolio on a larger screen.

Kristal

Wat ooit begonnen is als een schets voor een merknaam is met de jaren uitgegroeid tot dit veelzijdig boek-lettertype, met meerdere gewichten, uitgebreide tekenset en support voor veel talen.

De vormen van de Kristal zijn in essentie kalligrafisch, maar met een scherpe afwerking en opvallend eigen­zinnige look-and-feel.

Momenteel werken we samen met Bold Monday aan een uitgave van de Kristal die binnenkort beschikbaar zal zijn voor aanschaf.

Kristal

What started out as a sketch for a logotype has grown into this versatile book-typeface, with several weights, an extended character set and support for many languages.

The shapes of the crystal are essentially calligraphic, but with a sharp finish and quirky look-and-feel.

We are currently working with Bold Monday on a release of the Kristal, which will be available for purchase in the very near future.

Kristal Open Caps

Een speciale display versie van de Kristal-kapitalen. Waar vanouds het Open Caps-principe een decoratief 3D-reliëf simuleert, is de Kristal Open Caps meer monumentaal en tijdloos van uitstraling.

Ook deze font zal binnenkort beschikbaar zijn voor aanschaf. Wil je op de hoogte blijven? Stuur ons een mail.

Kristal Open Caps

A special display version of the Kristal capitals. While Open Caps traditionally simulate a decorative 3D bevel, the Kristal Open Caps are rather monumental and timeless in style.

This font will also be available for sale soon. Send us an email and we’ll notify you.

Jumbo Supermarkten

Logo & eigen lettertype

In 2017 hebben we een nieuw logo en een custom lettertype ontworpen voor Jumbo Supermarkten. Het logo staat op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel en wordt o.a. toegepast in het logo van Team LottoNL–Jumbo. Het lettertype werd gebruikt in de winkels en in verschillende reclamecampagnes.

Jumbo Supermarkets

Logo & custom typeface design

In 2017 we created a new logo and a custom typeface for the Dutch supermarket chain Jumbo. The logo is mounted on Jumbo headquarters in Veghel, on Jumbo lorries and applied in the logo of Team LottoNL-Jumbo. The typeface was used in stores and in various advertising campaigns.

Dille & Kamille

Handgeschreven letters zijn dynamisch en levendig, terwijl een digitaal lettertype steeds dezelfde lettervormen herhaalt en een pseudo-handschrift font er vaak machinaal uitziet.

Voor winkelketen Dille & Kamille hebben we, op basis van hun handschriftontwerp, een custom lettertype gemaakt met meerdere unieke lettercombinaties, strategisch geplaatst om (automatisch) het vrije karakter van een echt handschrift na te bootsen.

Dille & Kamille

Handwriting is a dynamic, living thing, whereas a digital font just repeats the same glyphs over and over again, and a digital pseudo-handwriting font often looks mechanical and fake.

For Dutch store chain Dille & Kamille we made, based on their handwriting design, a custom font containing multiple unique letter-combinations, strategically placed to (automatically) mimic the free character of a genuine handwriting.

Dille Script
Dille Script Dille Script

Rosart

Eén van de projecten die ik in samen­werking met The Enschedé Font Foundry deed was de experimentele revival van de Two Line English Body Rosart, ontworpen in de 18e eeuw door de Belgische stempel­snijder Jacques François Rosart (1714 – 1777).

Deze revival, gebaseerd op originele letter­proeven uit de J. Enschedé collectie, had als doel de spirit van het originele ontwerp zo trouw mogelijk te interpreteren. Onregel­matigheden in het ontwerp moesten juist behouden worden, en ik probeerde zelf onzichtbaar te blijven.

Rosart

One of the projects I did in collaboration with The Enschedé Font Foundry was the experimental revival of the Two Line English Body Rosart, designed in the 18th century by the Belgian type cutter Jacques François Rosart (1714 – 1777).

This revival, based on original type specimens from the J. Enschedé collection, aimed to interpret the spirit of the original design as faith­fully as possible. Irregularities in the design had to be kept, while I tried to remain invisible.

Staring

De inleiding van het boekje “Gedichten van A. C. W. Staring” (uitgegeven door Nicolaas Beets in Zutphen; zonder datum) is gezet in een letter­type, waarvan de naam en ontwerper niet bekend zijn. Dit lettertype was de basis van deze revival. Het is een interessant ontwerp met een naïeve charme: let bijvoorbeeld op de g, y en 2.

De gedrukte vormen waren technisch van slechte kwaliteit. Door de tijd, het soort papier en vooral de versleten vormen van de originele loden letters waren ze praktisch allemaal verschil­lend. Het is dus niet bekend hoe dit ontwerp oorspronkelijk echt eruit zag. Boven­dien kwamen in de korte inleiding lang niet alle tekens voor; de meeste moesten erbij ontworpen worden. De Staring is, in tegen­stelling tot de revival van de Rosart, groten­deels een eigen interpretatie.

Staring

The introduction to the little poetry book “Gedichten van A. C. W. Staring” (published by Nicolaas Beets in Zutphen, undated) is set in a typeface, of which neither the name nor original designer is known. This typeface formed the basis for this revival. It is an interesting design with an innocent charm: note for example the g, y and 2.

The printed characters were of poor technical quality. Time, paper type and in particular, the worn shapes of the original lead letters, deformed each one in a slightly different way. Consequently, it is hence impossi­ble to know what this design really looked like originally. In addition, not all characters were used in the short introduction, and I re-designed most of them from scratch. The Staring is, in contrast to the revival of the Rosart, largely my own interpretation.

OD - 1, 2, 3

Design- en reclamebureau OD in Rotterdam vroeg ons een lettertype te maken voor gebruik in hun eigen huisstijl. Het zijn in feite drie verschillende fonts met identieke spatiëring, die precies over elkaar heen geplaatst kunnen worden. Hierdoor lijkt de tekst met tape geplakt te zijn.

OD - 1, 2, 3

Design and advertising agency OD in Rotterdam commissioned us to make a font for their own visual identity. Those are in fact three fonts, with identical spacing, which can be placed exactly on top of each other. Text set this way, seems to be made of adhesive tape.

De drie fonts over elkaar geven het reliëf-effect van plakband

The three fonts on top of each other simulate the bevel-effect of adhesive tape

Soya

Voor een boek over beeldend kunstenaar Allie van Altena wilden we een lettertype gebruiken met een ruwe uitstraling, dat door wille­keurig­heid en afgeven van kleur ontstaan is. We hebben een font uit aardappels gesneden en stempel-afdrukken van gemaakt. Hier hebben we soja saus voor gebruikt in plaats van inkt (en zo hoefden we ook geen eten weg te gooien!).

Elk teken hebben we twee keer afgedrukt. De tweede afdruk was natuurlijk lichter, en zo zijn er twee “gewichten” ontstaan.

Soya

For a book about artist Allie van Altena, we wanted a font with a rough feel, that originates by chance and arbitrary staining. We cut a font from potatoes and made stamp-prints from it. We used thick soy sauce instead of ink (and so we also didn't have to throw away food!).

We printed each character twice. The second print was naturally lighter, and this way we got two “weights”.

Douche sans

In 2006 heb ik op een beslagen douche spiegel de eerste schetsen gemaakt van een custom lettertype voor de huisstijl van theater festival Mooi Weer Spelen in Delft.

Het font mixt kapitalen en onderkast door elkaar, die allen – op het puntje van de i na – even hoog zijn. Dit heb ik in een soort klik­systeem toegepast in de ontwerpen van het festival.

Sinds een aantal jaren gebruiken we een vernieuwde versie van dit font in onze eigen huisstijl.

Douche sans

In 2006 I made on a steamed bathroom mirror the first sketches of a custom typeface for the visual identity of theater festival Mooi Weer Spelen in Delft. This font mixes upper and lower case, all basically of the same height. I then applied it in a sort of a visual “clicking system” throughout the designs of the festival.

For several years we’ve been using an updated version in our own visual identity.