Gemeente Den Haag: “Haagse Nieuwe

Boekontwerp Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013 - 2016

In 2013 kregen we de opdracht om het boekontwerp te maken van het vierjarig gemeentelijk Kunst- en Cultuur beleidsplan. Den Haag kent een veelzijdig, hoogwaardig en gevarieerd kunst en cultuur aanbod, voor alle Hagenaars. Daar hebben we beelden voor gemaakt in de vorm van rozetten: van een bestaande vorm wordt iets nieuws en autonoom gecreëerd. Om de link naar Den Haag te leggen hebben we ook rozetten van bekende Haagse cultuurinstellingen gemaakt.

Het ontwerp moest binnen de regels van de gemeentelijke stijl passen en enige soberheid was gepast gezien de vele bezuini­gingen; tege­lijkertijd zijn vernieuwing en samenwerken de toon­aangevende noten.

municipality of The Hague: “Haagse Nieuwe”

Book design of the municipal Arts & Culture Policy Plan for 2013 - 2016

In 2013 we were commissioned to do the design of the city’s municipal four-year Arts and Culture Policy Plan. The Hague has a diversity of high quality arts and cultural activities, for all residents. We created images expressing this in the shape of rosettes: something new and autonomous is being created from existing art forms. To create a link with The Hague, we also made rosettes of known cultural institutions in the city.

The design had to fit within the municipal corporate identity, and some sobriety was appropriate because the plan contains exten­sive financial cuts. Nevertheless, renewal and cooperation were the leading notes.

 

Van een aantal beelden hebben we grafische rozetten gemaakt;

   We turned some of the images into graphic rosettes;

 

Vervolgens hebben we een font gemaakt, met tien verschillende rozetten in de plekken van de cijfers.

We then made a font, with ten different rosettes in the places of the digits.

 

Getypte getallen (of paginanummers!) worden dan rozetten; elke pagina krijgt zo een unieke ornamenten-reeks.

Typed numbers (and page numbers!) become rosettes;
this way, each page gets its unique row of ornaments.

Begin

Koninklÿke Schouwburg

‘Haagse’ dichters in de Koninklijke Schouwburg

13 bekende dichters werden uitgenodigd een gedicht voor – en over – de Koninklijke Schouwburg te schrijven. Wij hebben de gedichtenbundel vormgegeven en een ontwerp gemaakt voor op de muren binnen de schouwburg zelf.

Voor de typografie hebben we Buendia van Bold Monday gebruikt, samen met kalligrafische initialen die Eyal voor dit project heeft ontworpen. De muurontwerpen werden met de hand aangebracht door de Amsterdam Signpainters.


“De samenwerking met Eyal & Myrthe verliep erg goed, en ik ben erg te spreken over hun creativiteit en secure aanpak. Alle opties worden onderzocht en hun oog voor detail gaat altijd net een stapje verder. Het was een prettige samen­werking met een bijzonder mooi eindresultaat!”


Daphne Browne, Koninklijke Schouwburg

Royal Theater

‘The Hague’ poets in the Royal Theater

13 well-known Dutch poets were invited to write a poem for – and about – the Royal Theater. We designed the book and made a design for the poems on the walls of the public areas inside the theater itself.

For the typography we used Bold Monday’s Buendia, along with calligraphic initials Eyal designed for this project. The wall designs were hand-painted by the Amsterdam Signpainters.


“The collaboration with Eyal & Myrthe went very well indeed, andI am very pleased with their creativity and secure approach. All options are examined and their attention to detail is always just one step ahead. It was a pleasant collaboration with an exceptionally nice end result!”


Daphne Browne, Royal Theater

Haagse Dichters in de Koninklijke Schouwburg

 

 

Cover

De cover wordt tweemaal open­gevouwen. Aan de binnenzijde staan plattegronden met de locaties van de gedichten in het gebouw.

De dichters worden herkend aan hun initialen; de legenda fungeert tevens als inhoudsopgave

 

 

Cover

The cover is folded up twice, and on the inside are floor plans with the locations of the poems in the building.

The poets are recognized by their initials; the legend double-functions as a table of contents

Haagse Dichters in de Koninklijke Schouwburg

De cover is gedrukt met zilver en een eigen samenstelling steenrood

The cover is printed with silver and a unique composition brick-red

 

 

Binnenwerk

Op iedere spread staat een gedicht en een korte biografie van de dichter. Door de licht gekleurde pagina’s komen de gedichten meer naar voren:

 

 

Inner work

On each spread is a poem and a short biography of the poet. The tinted pages make the poems come forward:

 

 

Initialen

Speciaal voor dit project heeft Eyal een set kalligrafische hoofdletters ontworpen, die de typografie een extra poëtisch gevoel geven:

 

 

Initials

Eyal designed a set of calligraphic capitals for this project, giving the typography an additional poetic touch:

 

 

Muren

Op dertien verschillende locaties door de schouwburg zijn de ontwerpen met de hand op de muren geschilderd:

 

 

Walls

The designs were hand-painted on the walls at thirteen different locations throughout the theater:

Begin

Festival Het Circus

Grafische vormgeving en visuele communicatie

Het Circus is een sociaal, duurzaam festival in Den Haag, georganiseerd voor en door wijkbewoners. In 2017 hebben wij de visuele communicatie vormgegeven.

Het festival vond plaats op drie locaties met ieder een eigen visueel thema. De spontane, hand-made uitstraling van de vorm­geving vat samen waar Het Circus voor staat.


“We had the great pleasure of having our festival branding and campaign for Het Circus 2017 done by Eyal & Myrthe. It was all beyond expectations! Great design! Great service! Great attitude!”


Jay Navarro, Het Circus

Festival Het Circus

Graphic design and visual communication

Het Circus is a sustainability-aware, social festival in The Hague, organized for and by local residents. We designed the visual communication in 2017.

The festival took place in three locations, each with its own visual theme. The spontaneous, hand-made look of the design illustrates what Het Circus stands for.


“We had the great pleasure of having our festival branding and campaign for Het Circus 2017 done by Eyal & Myrthe. It was all beyond expectations! Great design! Great service! Great attitude!”


Jay Navarro, Het Circus

Begin

Logo’s en monogrammen

Ontwerpen voor verschillende projecten

Hiernaast is een kleine selectie logo’s, die we ontworpen hebben voor verschillende projecten.

Logos and monograms

Designs for different projects

Here is a small selection of logos we designed for various projects.

PvS monogram

“PvS” monogram

White Wolf

White Wolf


MAAR

“MAAR” geanimeerd logo

“MAAR” animated logo

De Slimme Speeltuin

De Slimme Speeltuin

Vilt aan Zee

“VAZ” (Vilt aan Zee)


Allie van Altena

Allie van Altena

Anke van der Vorst logo

Anke van der Vorst – Leiderschap & levenskunst

Nuria

Nuria

FT monogram

“FT” monogram

Nuria

“K&vR” (Knegt & van Rooy)

Nuria

VOSK

Puur Bewust

Stichting Vrolijk Werk

AF monogram

“AF” monogram

Ode logo

Ode lunchroom

Begin

Lannoo / Academia Press

Boekomslagen, reeksen en tijdschriften

In 2008 begonnen we boeken te ontwerpen voor weten­schappelijke uitgeverij Academia Press in Gent (onderdeel van Uitgeverij Lannoo).


“Eyal en Myrthe zijn meesters in het bedenken van creatieve, typo­gafische covers, waarbij je in één oogopslag ziet waarover het boek gaat zonder dat de diepgang van de cover aan belang inboet. Hun ontwerpen doen modern aan maar putten desal­niettemin uit een rijke culturele traditie.”


Pieter Borghart, Academia Press

Lannoo / Academia Press

Book covers, series and magazines

In 2008 we began designing books for Belgian scientific publishing house Academia Press (part of Lannoo Publishers).


“Eyal and Myrthe are masters in thinking up creative, typo­graphic covers, where you see at a glance what the book is about, without compromising its depth. Their design is modern but nevertheless draws from a rich cultural tradition.”


Pieter Borghart, Academia Press

Neverending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature (Edited by Sylvie Geerts & Sara Van den Bossche) Risicoplanten voor Dieren (Marcel De Cleene), concept Mensentuin: Nationale cultuur en de Antwerpse Zoo in de negentiende eeuw (Tymen Peverelli) Storytelling in the Moment: Exploring a Contemporary Verbal Art in Britain and Ireland (Michael Howes) Zoals een Grens op de Kaart: Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Yves T’Sjoen) Verschuivingen en ontgrenzingen: opstellen over moderne Nederlandse literatuur (Anne Marie Musschoot) The Ideologies of Lived Space in Literary Texts, Ancient and Modern (Jo Heirman & Jacqueline Klooster) Waarover men niet spreken kan:
elementen voor een agogiek van de kunst (Stefan Hertmans) Inleiding in de Nieuwgriekse Literatuur (Pieter Borghart), concept Duurzaamheidsonderzoek in de Spiegel (Thomas Block) Waarom cultuur niet belangrijk is, en cultuursubsidie nog minder (Gust De Meyer) Sociaal Werk Verbindt (Kris Thienpont) Reders, Bankiers & Scheepsmakelaars in de Belle Époque: scheepseigendom en scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 1879-1908. Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis (Guido De Latte) MGOG (Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheid te Gent) Begin

Jumbo Supermarkten

Logo & eigen lettertype

In 2017 hebben we een nieuw logo en een custom lettertype ontworpen voor Jumbo Supermarkten. Het logo stond op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel, op vrachtwagens en werd o.a. toegepast in het logo van Team LottoNL–Jumbo. Het lettertype werd gebruikt in de winkels en in verschillende reclamecampagnes.

Dit is een mooi voorbeeld van wat wij als synergie beschouwen. De strategie en art-direction was in de handen van onze fijne collega's van OD Design, en wij konden ons volledig richten op het ontwerp.

Jumbo Supermarkets

Logo & custom typeface design

In 2017 we created a new logo and a custom typeface for Dutch supermarket chain Jumbo. The logo was displayed on Jumbo headquarters in Veghel and on Jumbo lorries, and was applied in the logo of Team LottoNL-Jumbo. The typeface was used in stores and in various advertising campaigns.

This is an example of what we consider successful synergy: The strategy and art direction were in the capable hands of our colleagues at OD Design, and we were able to concentrate on the design.

Nieuw logo op hoofdkantoor Jumbo

Het nieuwe logo op de gevel van Jumbo hoofdkantoor in Veghel

The new logo on the facade of Jumbo headquarters in Veghel

Nieuw logo

Het logo op de shirts en bus van Team LottoNL–Jumbo

The logo on the Team LottoNL–Jumbo jersey and bus

Sympatico in advertenties Jumbo magazine

Het lettertype Sympatico in de Jumbo-magazine Hallo

The typeface Sympatico in the Jumbo magazine Hallo

Letter ontwerp in advertenties Jumbo magazine Letter ontwerp in advertenties Jumbo magazine

Custom letterontwerp Jumbo

Jumbo-Sans, a.k.a. “Sympatico” font set. Black, Bold, Normal, Light

Begin

Lunchroom “ode”

Huisstijl en toepassingen

Voor Lunchroom Ode hebben wij een huisstijl ontworpen met menukaarten en andere toepassingen. Wereldkeuken Ode is een sociaal maatschappelijk project, gerund door vrouwen met migranten­achtergrond die heerlijk kunnen koken. Doordat ze werk­ervaring en trainingen krijgen, kunnen ze daarna makkelijker aan een baan komen.

Lunchroom “ode”

Visual identity and applications

Lunchroom Ode commissioned us to design this visual identity with menus and other applications. World cuisine Ode is a social project run by women with a migrant background (who cook delicious food). The work experience and training they receive make it easier for them to find a job afterwards.

ode)

 

 

Menukaart

De gesloten menukaart lijkt op een noord-afrikaanse tegel. Bij het openvouwen van de kaart verschijnt eerst een korte uitleg over Ode en haar missie, naast een “reuze­handig woordenboekje” voor de authentieke namen van de gerechten.

 

 

Menu

The folded menu resembles a North African tile. When opened, a short explanation about Ode and its mission shows first, next to an “extremely handy dictionary” for the authentic names of the dishes.

ode)

Ode’s missie staat als een rode draad op de muren geschreven.
Het logo op het raam is een aangepaste open versie

Ode's mission is written on the walls like a red thread.
The logo on the window is a modified open version

 

 

Eigen letterontwerp

In de uitingen hebben we “Victoria” gebruikt, één van onze eigen letter­ontwerpen, met sierlijke elementen die – net als Ode – oost en west bij elkaar brengen.

 

 

Custom type design

In the applications we used “Victoria”, one of our own font designs, with graceful elements that – just like Ode – brings together east and west.

ode) Begin

“Amber Revolution: How the world learned to love orange wine”

Boekontwerp, artwork, illustraties

Amber Revolution is the rags to riches story of orange wine – the world’s oldest and most distinct wine style, almost abandoned after two world wars, then rediscovered half a century later amidst controversy and misunderstanding.”

amber-revolution.com


(New York Times best wine book of 2018,
Louis Roederer wine book of the year 2019)


“I just want to pause and raise a hat (...) The design and layout, Eyal and Myrthe, is outstanding. I love the cover. Strong, defiant, modern, retro, ancient, textured, shiny, matt, shocking, victorious – it says everything.”


Tamlyn Currin, jancisrobinson.com

“Amber Revolution: How the world learned to love orange wine”

Book design, artwork, illustrations

Amber Revolution is the rags to riches story of orange wine – the world’s oldest and most distinct wine style, almost abandoned after two world wars, then rediscovered half a century later amidst controversy and misunderstanding.”

amber-revolution.com


(New York Times best wine book of 2018,
Louis Roederer wine book of the year 2019)


“I just want to pause and raise a hat (...) The design and layout, Eyal and Myrthe, is outstanding. I love the cover. Strong, defiant, modern, retro, ancient, textured, shiny, matt, shocking, victorious – it says everything.”


Tamlyn Currin, jancisrobinson.com

Amber Revolution

 

 

“Revolution Sun” art print

Dit project kwam na een succesvolle Kickstarter-campagne. Backers konden onze handgesigneerde, limited edition A2 "Revolution Sun" art print als cadeau ontvangen.

 

 

“Revolution Sun” art print

This project came after a successful Kickstarter campaign. Backers could receive our hand signed, limited edition A2 "Revolution Sun" art print as a gift.

Amber Revolution Amber Revolution

Oranje wijnen zijn witte wijnen gemaakt als een rode, gefermenteerd met hun schil. Aquarel illustraties uit het boek

Orange wines are white wines made like a red, fermented with their skins. Watercolor illustrations from the book

Amber Revolution

Voor dit boek hebben we met de hand meer dan honderd kaarten en illustraties in aquarel en houtskool getekend

For this book we hand drew over a hundred watercolor and charcoal maps and illustrations

Amber Revolution

Amber Revolution werd vertaald in meerdere talen. Dit zijn de Koreaanse en Japanse edities.

Amber Revolution has been translated into multiple languages.
These are the Korean and Japanese editions.

Amber Revolution Amber Revolution Begin

Skribis

Boekontwerpen

Boekontwerpen die wij hebben gemaakt voor het publicatieplatform SKRIBIS van Mirto Print.

Skribis

Book designs

Book designs we made for the publication platform SKRIBIS by Mirto Print.

Antipasti: over boeken en schrijvers (Koen Rymenants)

Antipasti: over boeken en schrijvers. Koen Rymenants

“Antipasti: over boeken en schrijvers” door Koen Rymenants

“Antipasti: of books and writers” by Koen Rymenants

Omgaan met hoogsensitiviteit in het dagelijks leven. 50 praktische tips voor de hoogsensitieve persoon (Christophe Warnez) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Drie keer taalkunde (Joost Buysschaert) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Proeven van Letterkundig Onderzoek (Yves T'Sjoen) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Taalkunde Gesprokkeld (Joost Buysschaert) Studia Germanica Gandensia Libri (SGGL): Stralend wil ik Woorden Baren (Yves T'Sjoen)

 

 

“Tijdelijk”

Een tweetalig Vlaams-Arabisch gedichtenbundel, over (en geschreven door) Syrische vluchtelingen in België.

 

 

“Tijdelijk” (“Temporary”)

A bilingual Flemish-Arabic poetry bundle, about (and written by) Syrian refugees in Belgium.

"Tijdelijk" "Tijdelijk" "Tijdelijk" Begin

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013”

Boekontwerp, een sub-publicatie van “Haagse Nieuwe

Het deltaplan omschrijft de visie van de gemeente Den Haag op de toekomst van de cultuureducatie. Het ontwerp ligt in lijn met Haagse Nieuwe, maar is duidelijk een sub-publicatie.

municipality of The Hague: “Delta Plan Cultural education 2013”

Book design, a sub-publication of “Haagse Nieuwe

The Delta Plan describes the vision of the municipality of The Hague on the future of cultural education. The design is in line with Haagse Nieuwe, but is clearly a sub-publication.

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (cover)

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (binnenwerk)

Het oranje is met fluoriserende inkt gedrukt

The orange is printed with fluorescent ink

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was een evenementendag voor scholieren in het kader van het Haagse Deltaplan Cultuureducatie 2013, met workshops over dans en zang. Voor die dag hebben wij in lijn met de publi­caties een beeldmerk, T-shirts en “diploma’s” ontworpen.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

 

 

“De Haagse Methode”

De Haagse Methode was a happening for school pupils within the framework of the Hague Delta Cultural Plan of 2013, with workshops on rap, dance and singing. In line with the publica­tions we designed for that day a logo, T-shirts and “diplomas”.

 

Gemeente Den Haag: “Deltaplan Cultuur­educatie 2013” (Video op Youtube)

Begin

“De Slimme Speeltuin”

Identiteit en website

De Slimme Speeltuin gaat een plek worden waar kinderen samen kunnen komen om te spelen, te bewegen en om ontdekkingen te doen op het gebied van natuur en techniek, binnen en buiten.

De huisstijl bestaat uit vele kleurrijke vormpjes, waaruit de “S” van het logo is opgebouwd. Op de website worden de vormpjes steeds willekeurig verspreid en kunnen ze met de muis gesleept en verplaatst worden om een eigen kunstwerkje mee te maken.

www.deslimmespeeltuin.nl

“De Slimme Speeltuin”

Identity and website

“The Clever Playground” is a place where children can come together to play, excersise, and experiment in science and technology, both indoors and outdoors.

The visual identity consists of many colorful shapes, which compose the “S” of the logo. On the website, those shapes are randomly scattered and can be dragged with the mouse, to create playful artworks.

www.deslimmespeeltuin.nl

 

 

 

 

Voor deze huisstijl hebben we een aangepaste (web)font gemaaktwaarin
alle gesloten vormen op een speelse manier met een stift ingevuld zijn.

   For this visual identity we made a modified (web)font in which all closed shapes are playfully filled with a marker.

Begin

Buddy Netwerk: “De Samen Schatkaart”

Illustraties, publicaties en website

Stichting Buddy Netwerk ondersteunt mensen met een zware ziekte, eenzame ouderen of mensen met geheugenproblemen, via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers: buddy’s. De “Samen Schatkaart” hebben we ontworpen als instrument voor buddy’s en hun “maatjes”, maar ook voor iedereen die wil helpen om de leefwereld te vergroten. Het geeft ideeën en suggesties en stimuleert om in beweging te komen; er worden workshops aangeboden aan zorgprofessionals om met de kaart aan de slag te kunnen, en de kaart is nu onderdeel van de basistraining voor buddy’s.

Buddy Network: “De Samen Schatkaart”

Illustrations, publications and website

Buddy Network Foundation supports people with a severe illness, the lonely elderly or people with memory disorders, by deploying professionally trained volunteers: buddy’s. We designed the “Samen Schatkaart” (“Together treasure map”) as a tool for buddies and the people they support, but also for anyone who wishes to expand their world. It gives ideas and suggestions and encourages action; there are workshops for healthcare pro­fessionals for using the map, and it is now part of the basic training program for buddies..

De Samen Schatkaart

 

 

De symbolische zoektocht naar de schat

Het ontwerp is in de stijl van een klassiek bordspel of, inderdaad, een schatkaart. Het “spel” begint in de veiligheid van de eigen woon­kamer. Daarna kun je zoeken wat er in de straat te ontdekken valt, in de wijk, en uiteindelijk de wijde wereld.

In alle tekeningen komen steeds twee figuurtjes voor: “jij” en “de ander”, die allebei identiek en gelijkwaardig zijn:

 

 

The symbolic quest for the treasure

The design resembles a classic board game or, indeed, a treasure map. The “game” begins in the safety of the living room. You can then find out what there is to dis­cover in the street, in the neigh­bor­hood, and eventually the wide world.

The two characters in all of the drawings, “you” and “the other”, are always identical and equal:

 

 

Informatie, ideeën en tips

Op één centrale index-pagina wor­den alle tekeningen op inspirerende wijze toegelicht (en op de website ook met links). Er is niet echt één doel voor de schatkaart. Iedereen kan er naar eigen inzicht van alles in ontdekken:

 

 

Information, ideas and tips

All drawings are explained in an inspiring way on one central index page (on the website also with links). There isn’t really one goal for the treasure map. Everybody can discover in it anything they like:

 

 

Website

De gehele kaart hebben we tevens digi­taal gemaakt en een website ervoor gebouwd. Op de digitale kaart zijn de tekeningen interactief, en openen ze pop-up’s met uitleg of links naar informatieve websites:

 

 

Website

We made a digital version of the entire map and built for it a website. The drawings on the digital map are interactive, opening pop-ups with explanation or links to informative websites:

De Samen Schatkaart

 

 

Promotiemateriaal

Naast de kaart en de website hebben we banners, spandoeken, een DVD en free card ansicht­kaarten ontworpen:

 

 

Promotional material

Besides the map and website we designed some banners, flags, a DVD and a series of free cards:

De Samen Schatkaart Begin

“Vleugels”

Logo en gevelontwerp

Vleugels is een Haags centrum voor bewustwording en gezond­heid, waar lezingen, workshops en muziekmiddagen worden georga­niseerd, alles met een gevoel voor duurzaamheid en een bewuste levensstijl. We hebben het logo ontworpen.

“Vleugels”

Logo and facade design

Vleugels (“Wings”) is a center for awareness and health in The Hague, organizing lectures, workshops and music afternoons, all with a sense of sustainability and a conscious lifestyle. We designed their logo.

Vleugels logo Vleugels logo Begin

“Tekenen als oneindig proces”

Een publicatie met DVD voor beeldend kunstenaar Allie van Altena

Publicatie over het werk en werkproces van beeldend kunste­naar Allie van Altena in de vorm van een vouwvel. Omdat hij voor een kunstenaarschap kiest waarin de werkmethode zwaarder telt dan het uiteindelijke resultaat hebben we gekozen om zijn atelier en werk­proces op poetische wijze in beeld te brengen. Als je het vel uitvouwt komt het materiaal waarmee hij werkt je in kleur tegemoet; een uitnodiging om zijn werk te bezichtigen.

www.allievanaltena.nl

“Drawing as a Never-ending Process”

A publication with DVD for visual artist Allie van Altena

A publication about the work and working process of visual artist Allie van Altena in the form of a folding sheet. Van Altena works in a way in which the process is more important than the final result; we showed his studio and working process in a poetic way. When you unfold the sheet, the material greets the viewer in color; an invitation to look at his work.

www.allievanaltena.nl

“Allie van Altena”

DVD met film

Uit de vouwvel publicatie is de DVD voort gekomen. De DVD-houder simuleert het omslaan van het werk. In de film zelf, gemaakt door Arjen Nolles, komt alles samen, het materiaal, de werkwijze, het omslaan van de vellen en het werk in kleur, als een doorlopend proces.

“Allie van Altena”

DVD

The DVD followed the folding sheet publication. The design simulates the turning of the work. In the film, made by Arjen Batignolles, everything comes together, the material, the process, turning over the sheets and the work in color, as a continuous process.

Allie van Altena DVD Allie van Altena DVD Begin

Liberaal Archief

Boekontwerpen

Boekontwerpen die we hebben gemaakt in opdracht voor het Vlaamse Liberaal Archief.

Liberal Archive

Book designs

Book designs we made in commission for the Flemish Liberal Archive.

 

 

“35 jaar erfgoedbeleid – 35 jaar Liberaal Archief”

Een speciale uitgave van het Liberaal Archief. Voor het rechter ontwerp is ons Kristal Open Caps gebruikt.

 

 

“35 Years Heritage Policy – 35 Years Liberal Archive”

A special publication by the Liberal Archive. In the design on the right we used our typeface Kristal Open Caps.

Begin

ASP Editions / Vrije Universiteit Brussel

Boekontwerpen

Dit zijn een aantal boeken die we ontworpen hebben voor weten­schappelijke uitgeverij ASP Editions / VUBPRESS.


“Eyal & Myrthe hebben aan weinig woorden genoeg om een titel om te zetten in een verrassend en typografisch sterk ontwerp. We kunnen steevast bij hen terecht voor begeesterde ideeën.”


Marie Verleije, ASP Editions

ASP Editions / Vrije Universiteit Brussel

Book designs

These are some books we designed for the Belgian Academic & Scientific Publishers (ASP Editions) / VUBPRESS.


“Eyal & Myrthe need few words to convert a title into a surprising and typographically strong design. We can always turn to them for inspired ideas.”


Marie Verleije, ASP Editions

 

 

Wonderlust: De kunst van een mooi leven (Pat Donnez in gesprek met Jean Paul Van Bendegem en Caroline Pauwels)

 

 

“Wonderlust – De kunst van een mooi leven”

Voor ons ontwerp hebben we een symbolistisch beeld getekend waarin de vier elementen – aarde, water, vuur en lucht – uit een centrale zon vloeien, met motieven uit de natuur, een nieuwe maan, en drie menselijke figuren. Eén daarvan zoekt naar verborgen schatten; één vliegt hoog in de lucht en de laatste plant een boom voor de toekomst. Deze figuren kunnen parallel staan aan de drie auteurs.

 

 

“Wonderlust – The art of a beautiful life”

For our design we drew a symbolist image in which the four elements – earth, water, fire and air – flow from a central sun, with motifs from nature, a new moon, and three human figures: one searches for hidden treasures, one flies high in the sky and one plants a tree for the future. These figures can be seen as parallel to the three authors.

Wonderlust: De kunst van een mooi leven (Pat Donnez in gesprek met Jean Paul Van Bendegem en Caroline Pauwels)

Over de aanspraken van den mensch op geluk (Ludo Abicht)

Socioeconomics & law: How economics became the problem. An urgent call to legal action (Koen Byttebier)

Post viraal naar een nieuw normaal. VUB stemmen over de impact van Corona op onze samenleving (Malaika Brengman)

Religious radicalism: Demarcations and challenges (Johan Temmerman)

Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI (Katleen Gabriels)

Begin

“learning dreams”

Boekontwerp en illustraties

Voor Stadslink hebben we het Droom Ontdek Doe Dagboek vormgegeven en geïllustreerd: een doeboek voor kinderen om op een speelse manier aan de slag te gaan en te ontdekken wie ze zijn en wat ze écht leuk vinden om te doen, en vorm te geven aan hun eigen dromen, talenten en toekomst.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Learning Dreams methode, waarbij kinderen en ouders worden aangesproken op hun passies. De coaches die dit proces begeleiden helpen met het ontdekken van dromen en verbinding te maken met leer­mogelijkheden om die waar te maken. Dit opent nieuwe levens­paden voor deelnemers en bouwt een cultuur van leren in hun leven op.

Je kunt dit boek bestellen via DROOM!

“learning dreams”

Book design and illustrations

For Stadslink we designed and illustrated the Dream Discover Doe Diary: a do-it-yourself book for children to discover in a playful way who they are and what they really like to do, and help them shape their own dreams, talents and future.

We used the Learning Dreams method, in which children and parents are motivated by their passions. The coaches guiding this process help them discover their dreams and connect to learning opportunities to make their dreams a reality. This opens up new life paths for participants and builds a culture of learning in their lives.

You can order this book through DROOM! (in Dutch).

learning dreams) learning dreams)
kleurplaatje)

Download en print het kleurplaatje uit dit boek!

coloring page)

Download and print the coloring page from this book!

Begin

Vilt aan Zee

Huisstijl, website en publicaties

Atelier Vilt aan Zee bedenkt en creëert handgemaakte design producten van vilt. We hebben de huisstijl en website gemaakt, met daarbij een custom-font voor het logo en initialen.

Vilt aan Zee

Visual identity, website and publications

Atelier Vilt aan Zee (“Felt at sea”) creates handmade design products from organic felt. We made their visual identity and website, including a custom font for the logo and initials.

Vilt aan Zee logo

Responsive website

Custom letterontwerp Vilt aan Zee

Voor deze huisstijl hebben we een eenvoudig custom-letterontwerp gemaakt;
het wordt gebruikt in het logo en als drop cap initialen op de website

For this visual identity we designed a quick typeface; it is used in the logo,
and as a drop cap initials on the website

Vilt aan Zee logo bij Whispering Wall Begin

“zenmouse”

Illustraties, ontwerpen en ansichtkaarten

Samen met kunstenares Wajira de Weijer hebben we Zenmouse ontwikkeld: het is een vrolijke, optimistische muis die met zijn lange snor (en de hulp van zijn vriendin Sushi) de wereld mooier maakt.

“zenmouse”

Illustrations, designs and postcards

Together with artist Wajira de Weijer we have developed Zenmouse: a cheerful, optimistic mouse who makes the world a better place with the help of his girlfriend, Sushi, and his long mustache.

Zenmouse) Zenmouse) Zenmouse) Zenmouse) Begin

“Je ziet ze vliegen”

Een uitgave over weidevogels voor het AOC Friesland, richting dierverzorging

Deze uitgave over weidevogels is gericht op het mbo-richting Dierverzorging. Er zijn keuzes gemaakt om de leerlingen dichter bij het onderwerp te betrekken: het handzame formaat om makkelijk mee te nemen in het veld; het geluid dat de vogels maken is fonetisch geschreven; bij iedere illustratie van een weidevogel is ook de mensen­wereld in beeld gebracht, in de vorm van een huis, fiets of landbouw­machine, enz. (illustraties door Anne Brakema)

“Je ziet ze vliegen”

A publication on grassland birds for AOC Friesland, faculty of Animal Care

This is a publication about grassland birds for Animal Care students. It is aimed to bring the students closer to the subject matter: the handy size is easy to carry in the field; the sounds the birds make are written phonetically; signs of the human world are also depicted in every bird illustration by showing a house, a bike or agricultural machinery, etc. (illustrations by Anne Brakema)

Begin

Eduardo Frei Foundation

Boekontwerpen in het Engels, Frans en Arabisch

Voor Eduardo Frei Foundation van het CDA hebben we deze informatieboekjes ontworpen, voor gebruik tijdens workshops over democratie in ontwikkelingslanden. De boekjes zijn in drie talen, maar met gelijke ontwerpen, ook het Arabische.

Eduardo Frei Foundation

Book designs in English, French and Arabic

We designed these information booklets for Eduardo Frei Foundation of the Dutch political party CDA, for use in work­shops on democracy in developing countries. The booklets are in three languages, but with similar designs, the Arabic one too.

Begin

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” verslag

HiiL (Het Haagse Instituut voor Innovatie van het Recht) is een non-profitinstelling die zich richt op het verbeteren van regel­geving en conflictoplossingen wereldwijd. Ze verzamelen en analyseren gegevens en publiceren regel­matig rapporten.

Dit zijn onze ontwerpen voor het HiiL-verslag “The Needs of the Malians for Justice”.

HiiL, The Hague Institute for the innovation of Law

“The Needs of the Malians for Justice” report

HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) is a non-profit institution aiming at improving rulemaking and conflict reso­lution processes worldwide. They collect and analyze data, and publish reports regularly.

These are our designs for the HiiL-report “The Needs of the Malians for Justice”.

 

The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice The Needs of the Malians for Justice Begin

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

Boekontwerp

Een uitgave in opdracht van Landschapsbeheer Friesland om de solitaire boom te behouden door deze onder de aandacht te brengen. In het binnenwerk zijn 35 Friese kunstwerken en 40 gedichten opgenomen.

Het minimalisme van de cover weerspiegeld de solitaire boom en de layout is zo vormgegeven dat de gedichten en kunst­werken ver­schuiven als de jaarringen van een boom. Ook de verschillende papiersoorten illustreren de jaarringen.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” is winnaar van de Liuweprint 2005 voor het best verzorgde Friese boek.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst”

“Art about trees: trees about art”. Book design

A publication for landscape management agency Landschaps­beheer Friesland to promote preservation of the solitary trees. Inside are 35 Friesian artworks and 40 poems. The minimalism of the cover reflects the solitary tree and the poems and artwork shift like the growth rings of a tree. This is also symbolized by the various types of paper.

“Kunst over Bomen: bomen over kunst” won the Liuweprint 2005 award for the best designed Friesian book.

Begin

“javaanse cateringbus”

Website en promotiemateriaal voor een project van Javaans Eetcafe Groningen

Javaans Eetcafe Groningen heeft een oude brandweerwagen omgebouwd tot cateringbus met een eigen keuken. Het eten is pikant, en zo past de brandweerwagen volledig in het concept.

Omdat de cateringbus op festivals en evenementen staat en geen vaste plek heeft, komt dit terug in het ontwerp door de wisselende land­schappen en de navigatie als wegwijsborden.

De ansichtkaarten met oude spreekwoorden, gerelateerd aan vuur (en gezet in ons Plakband-Sans lettertype), zijn bij iedere catering gratis verkrijgbaar en blijken heel populair te zijn!..

“javaanse cateringbus”

Website and promotion material for a project of Javaans Eetcafe Groningen

Javanese restaurant Javaans Eetcafe Groningen has converted an old fire truck into a mobile catering kitchen. The spicy Javanese food makes the concept complete.

The truck has a temporary stand at a variety of festivals and events. This is reflected in the design by the changing land­scapes and navi­gation signs.

The postcards, with old proverbs related to fire (and set in our Plakband-Sans typeface), are available for free at each catering, and turn out to be very popular!..

 

“Plakband-Sans”, één van onze eigen letterontwerpen,
werkelijk ontstaan om tekst op kunstwerken af te plakken

“Plakband-Sans” (“Adhesive tape”), one of our original typeface designs, was created to mask text on works of art

Begin

Mythologie van de Schepping”

Experimentele website voor een project van beeldend kunstenaar Nelleke Scharroo en kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze

Vanuit de nauwe verwantschap tussen verhalen uit de mytho­logie en de creatieve processen van kunstenaars volgde een rol van tekeningen van 50 meter lang. Dit is behouden in het ont­werp van de site, die (met ca. kwart miljoen pixels) misschien wel de breedste website op internet is...

In verschillende snelheden, als een film, is het kunstwerk op de site te bekijken. Op bepaalde key-points kun je klikken om je te verdiepen in de mythen achter de beelden.

Mythology of Creation”

Experimental website for an art project by artist Nelleke Scharroo and art historian Michael van Hoogenhuyze

The close relationship between the stories of mythology and the creative processes of the artist was the inspiration for a 50-meters long roll of drawings. This is maintained in the design of the site, which (with almost quarter million pixels) is probably the widest website on the internet!

The artwork can be automatically scrolled in different speeds, like a movie. Key points can be clicked to reveal more about the myths behind the images.

Uitnodiging Logo Begin

“Dürr-I Meknun: De Verborgen Parel”

Boekontwerp van de 15e-eeuwse Osmaanse kosmografie

De 15e-eeuwse kosmografie Dürr-i Meknûn (“De Verborgen Parel”), door de derwisj Ahmed Bican Yazıcıoğlu, wordt beschouwd als van eminent belang voor het onderzoek naar cultuur en taal in de vroeg-Osmaanse tijd. Dit boekontwerp hebben we gemaakt in opdracht van de Nederlandse turkoloog Laban Kaptein.

Dit boek is opgenomen o.a. in de collecties van de universiteits­bibliotheken van Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Staatsbibliothek zu Berlin; Bibliothèque Nationale Paris; en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.


“Functioneel, maar tegelijk individualistisch en excentriek… een meesterlijk en moedig ontwerp”.


Jan Middendorp (auteur van o.a. ‘Dutch Type’)

“Dürr-I Meknun: The Hidden Pearl”

Book design of the 15th-century Ottoman cosmography

This is the first critical edition of the 15th-century cosmography Dürr-i Meknûn (“The Hidden Pearl”), by the dervish Ahmed Bican Yazıcıoğlu. It is considered of paramount importance for the study of culture and language in the early Ottoman period. We made this book design for Dutch Turkologist Laban Kaptein.

This book is included in the collections of the university libraries of Harvard; Princeton; New York; Bodleian Library (Oxford); Berlin State Library; Bibliothèque Nationale Paris; and the Royal Library in The Hague.


“Functional, yet individualistic and eccentric…
A masterful and courageous design”.


Jan Middendorp (author of ‘Dutch Type’)

 

 

Sierlijk binnenwerk

Dürr-i Meknûn is een 15e-eeuws werk; vandaar de keuze voor zetwerk in de door Nicolas Jenson (1420-1480) ont­worpen drukletter. Voor dit lettertype hebben we verschillende nieuwe tekens ont­worpen, zoals een nieuw teken voor ß in kleinkapitaal.

Het monogram op de omslag, de titel en de hoofdstukinitialen zijn gezet in onze eigen lettertype Kristal Open Caps, dat klassiek én modern is.

 

Meer info over deze typografie op Islamic Manuscripts

 

 

Graceful pages

Dürr-i Meknûn is a 15th-century work, hence the choice for type designed by Nicolas Jenson (1420-1480). We de­signed several new custom characters for this type­face, such as the new symbol for ß in small caps.

For the monogram on the cover, the title and chapter initials we used our own Kristal Open Caps font which is both classic and modern.

 

More info about this typography on Islamic Manuscripts

 

 

Complexe typografie

De typografie van de Dürr-i Meknûn is bijzonder complex. De hoofdtekst is in het Duits, maar deze bevat talloze citaten uit de brontekst in (van rechts-naar-links lezende) Osmaans schrift, naast aanhalingen uit vakliteratuur in verschillende andere talen:

 

 

Complex typography

The typography of Dürr-i Meknûn is particularly complex. The main text is in German, but it contains nu­merous quotations from the (right-to-left) Ottoman source script, as well as quotations from literature in several other languages:

 

 

Osmaanse script

De oorspronkelijke Osmaanse tekst van Dürr-i Meknûn is in zijn geheel opge­nomen in deze editie (daar­door kan de lezer meteen inzien en invoelen hoe in de loop der eeuwen over­schrijf­fouten en interpretatie­verschillen konden ontstaan in de handschrift­traditie).

Voor dit deel is gebruik gemaakt van Winsoft Tasmeem, het eerste digitale lettertype waarmee het kalligrafische karakter van Osmaanse schrift kan worden nagevolgd. Dürr-i Meknûn is de eerste wetenschappe­lijke publicatie waarin dit is toegepast:

 

 

Ottoman script

The entire original Ottoman text of Dürr-i Meknûn is included in this edition. This way the reader can empathize with how transcription and interpretation differences could arise over the centuries in the manuscript tradition.

For this part we used Winsoft Tasmeem, the first digital font that can replicate the character of the Ottoman calli­graphic script. Dürr-i Meknûn was the first scientific publication worldwide in which this was featured:

Begin

Passie in Vorm

Huisstijl, website en promotiemateriaal

Non-profit stichting Passie in vorm ontwerpt en maakt kunstzinnige harten van eenvoudige materialen met en voor mensen met behoefte aan zorg en mentale ondersteuning. Van diverse ateliers en kunstinstellingen in Nederland krijgt de stichting hulp bij het ontwerpen van de harten. De sprekende kleuren en de kunstnijverheid van de harten hebben we in het complete ontwerp zichtbaar gemaakt.


Passie in Vorm

Visual identity, website and promotional materials

The non-profit foundation Passie in vorm – “passion in form” – designs and produces artistic heart-shaped objects out of simple materials, together with (and sometimes as gifts for) people in need of care and mental support.Begin

Maralte

Ontwerpen voor boekenseries en tijdschriften

Voor Maralte hebben we o.a. het internationale wetenschap­pelijke tijdschrift “Global Health Perspectives” ontworpen, en een boekenreeks over Environmental Engineering.

De ontwerpen zijn opvallend voor wetenschappelijke publicaties, en tege­lijkertijd behouden ze de funtie en doel waartoe ze dienen.

Maralte

Designs for book series and magazines

For Maralte we designed, inter alia, the international scientific journal “Global Health Perspectives”, and a book series about Environmental Engineering.

The designs are distinct among scientific publications, while retaining the functionality and purpose which they serve.

GHP (Global Health Perspectives)
Begin

Ben Faydherbe

Meerdere websites in samenwerking

Met grafisch ontwerper Ben Faydherbe hebben we samen­gewerkt aan verschillende webdesign projecten, o.a. voor Stichting Ruimtevaart, Whispering Wall, beeldend kunstenaar Mark de Weijer, en voor zijn eigen website.

Ben Faydherbe

Multiple websites in cooperation

We have worked together with graphic designer Ben Faydherbe on various web design projects, including for Ruimtevaart foundation, Whispering Wall, artist Mark de Weijer, and for Ben’s own website.

www.stichting-ruimtevaart.nl

       

      

  Web-animaties op basis van ontwerpen van Ben voor de website van Stichting Ruimtevaart

  Web-animations based on designs by Ben for the website of Ruimtevaart foundation

 Ben Faydherbe’s eigen website

 Ben Faydherbe’s own website

Mark de Weijer

 Website voor beeldend kunstenaar Mark de Weijer

 Website for artist Mark de Weijer

Whispering Wall

 Website voor galerie Whispering Wall

 Website for Whispering Wall art gallery

Begin